Výroba hliníkových přírub pro chlazení superchargeru v Corvette ZR1

Původní příruba výměníku superchargeru motoru LS9 je hrubý odlitek, který nelze zapojit do systému jinak, než dle továrních specifikací a na stávající koncovky chladiče. Hodně majitelů si pořizuje výkonnější chladící systém, který má větší chladič a jiné hadice. Pro připojení nového systému nelze použít stávající tovární přírubu.

Postup prací byl následovný - stávající přírubu jsme naskenovali naším Handyscan 700 3D skenerem a rozdělili na dvě samostatné příruby. Naskenovaný soubor ve tvaru .stl jsme načetli do Solidworksu a překreslili všechny jeho potřebné části. Pak jsme vyprojektovali nový design příruby, nové odvzdušnění a drážky pro hadice. 

Pro frézování na našem pětiosém CNC stroji jsme použili kovaný hliník, který se dodává pod značkou Certal.