Měřicí souřadnicový stroj Cimcore Infinite 2.4 pro přesnost výroby

Jako službu externím zákazníkům nabízí naše společnost možnost zapůjčení měřícího přístroje INFINITE 2.4 m včetně obsluhy.

Stroj je produktem firmy CimCore (USA). Nová ramena INFINITE jsou nejpřesnější odměřovací (0,0272 mm/3D) stroje s patentovanou nekonečnou rotací kloubů jaká dosud CimCore vyrobil. Ramena jsou vybavena upínáním pro rychlou výměnu sond s automatickou identifikací a nově integrovaným bezdrátovým Wi-Fi spojením s PC, které dává ramenům nekonečnou (infinite) přenositelnost. Firma CimCore dodává s každým ramenem kalibrovaný délkový standard navázaný na etalony délky. Ten umožňuje operátorovi snadno ověřovat a dokumentovat přesnost měření podle požadavků ISO a odběratelů.