Měřicí souřadnicový stroj Cimcore Infinite 2.4 pro přesnost výroby

Jako službu externím zákazníkům nabízí naše společnost možnost zapůjčení měřícího přístroje INFINITE 2.4 m včetně obsluhy.

Stroj je produktem firmy CimCore (USA). Nová ramena INFINITE jsou nejpřesnější odměřovací (0,0272 mm/3D) stroje s patentovanou nekonečnou rotací kloubů jaká dosud CimCore vyrobil. Ramena jsou vybavena upínáním pro rychlou výměnu sond s automatickou identifikací a nově integrovaným bezdrátovým Wi-Fi spojením s PC, které dává ramenům nekonečnou (infinite) přenositelnost. Firma CimCore dodává s každým ramenem kalibrovaný délkový standard navázaný na etalony délky. Ten umožňuje operátorovi snadno ověřovat a dokumentovat přesnost měření podle požadavků ISO a odběratelů. S ramenem je k dispozici software PowerINSPECT, program pro kontrolu a digitalizaci. Hodnocení zahrnují toleranci polohy, kolmost, dodržení sklonu, rovnoběžnost a soustřednost a další běžná měření. Tento program je charakteristický grafickým zobrazení v reálném čase a snadným uživatelským rozhraním. Software poskytuje schopnost dělat rovinné řezy a generuje 3D křivky pro export. Navíc, všechny geometrické tvary (hranice, křivky, kružnice, kužely, válce, a tak dále.) lze exportovat. Zpětná vazba na obrazovce díky kodovaným barvám odchylek v grafice dovolí okamžitou kontrolu pro každý odměřený bod.
 
Měření provedené zaměstnanci Rock Robots bude účtováno sazbou 1250Kč za každou započatou hodinu. Cena dopravy je stanovena na 12Kč za 1 km a čas dopravy na 300 Kč/h. Uvedené ceny nezahrnují DPH.