V srpnu 2016 oslaví firma Rock Robots třináctileté výročí a nový směr podnikání

Plány postavit nový areál na břehu Sázavy se začaly rodit už v roce 2002. V té době mělo vydavatelství Stratosféra problémy s tiskovou kvalitou u stávajících tiskáren, velký objem produkce a velice specifické požadavky na rozměr časopisů. Novou moderní halu na soutoku Sázavy a Janovického potoka na mnoho dalších let obsadila tiskárna.

Na soutoku Sázavy a Janovického potoka měl zakladatel Jawy František Janeček skleníky, kde pěstoval veškerou zeleninu pro svoji domácnost. Skleníky byly později zbourány a zůstala pouze budova vodárny patřící slévárně Metazu, která ve vodárně čistila vodu z Janovického potoka a používala jí k chlazení svých tavicích pecí. Pozemek byl přístupný strmou kamenitou cestou, která nebyla sjízdná pro těžkou techniku. Přesto se Antonin Herbeck rozhodl tiskárnu postavit právě zde.

Výrobní hala stojí díky naplavenému a nestabilnímu terénu na patnáctimetrových betonových pilotách. Celá konstrukce haly si vyžádala díky nepřístupnému a nevhodnému terénu spoustu inovativních řešení. Musely se postavit betonové protipovodňové stěny mezi halou a Janovickým potokem. Příjezdová cesta srázem od silnice se musela opřít o další betonové piloty, zabetonované do dvacetimetrové hloubky. 

Díky Michalovi Gujlajevovi, řediteli tisku a Františkovi Skružnému, provoznímu řediteli, se podařilo v srpnu 2003 tiskárnu slavnostně otevřít. Antonin Herbeck, ředitel společnosti, zmiňuje s úsměvem tehdejší reakci konkurence: „Mezi vydavateli se v té době šířila historka od ředitelů konkurenčních tiskáren, že nové tiskárně fdávají maximálně rok - především díky nezkušenosti a vybavením tiskárny nevyzkoušenou moderní technologií. Vydrželi jsme tisknout ty nejprestižnější tituly na českém a slovenském trhu téměř třináct let", podotýká Antonin Herbeck.

 

Ve fotogalerii si prohlédněte, jak postupovala výstavba tiskárny v roce 2003.